KidsMoving er opstået på baggrund af 20 års erfaring i arbejdet med inklusion, læring og rådgivning til skoler og instutioner i forhold til at skabe gode rammer for børn med udfordringer, så de kan lære bedst muligt i klasseværelset.

Det være sig børn med motorisk uro, finmotoriske vanskeligheder, koncentrationsbesvær, sensoriske udfordringer, ADHD / ADD / ASF / og meget mere.

Skolelærere og pædagoger kæmper i stigende grad med at skabe ro i deres klasser, og skal samtidig rumme flere og flere børn med udfordringer.

Hvis rammerne i klasseværelserne er på plads, og de nødvendige redskaber er til stede til hurtigt at hjælpe børnene, er grundlaget for et velfungerende klassemiljø, hvor børnene lærer optimalt, optimeret. Børnenes chance for succes, motivation og lyst til at være deltagende i læringsmiljøet er hermed optimeret til det ypperste.

KidsMoving leverer samlede løsninger til forskellige problematikker, der gør at du ikke skal ud og shoppe mange forskellige steder og være usikker på om det du køber ind, nu også er det rigtigte. Alt hvad du kan få hos os er anbefalet af børnefysioterapeut og afprøvet igen og igen.

Herudover kan du få guides og idekataloger til tidlig indsats, finmotorisk træning, grundmotoriks screening, motorisk uro og meget meget mere.

Der er overbevisningen i KidsMoving, at hvis rammerne er sat, så alle elever kan tilgodeses i en klasse, vil der være mere ro, færre indstillinger og mere plads til at rumme flere elever - også dem der har brug for en ekstra hånd.

 

KidsMovings logo