Guide til Dimseting i skolen

Guide til Dimseting i skolen

Kære dig der har et motorisk uroligt barn i din klasse, og som gerne vil give ham/hende noget at disse med. Det er så vigtigt, at du kender Dimsere...