Vil du gerne have testet dit barn med en sanseprofil, for at blive klogere på hvordan dit barn sanser verden, på de forskellige sanser, og hvordan dit barn reagerer i den forbindelse?

En sanseprofil kan være med til at beskrive dit barn fra et sansemæssigt perspektiv, og dermed hjælpe omgivelserne til at forstå det bedre, og tage hensyn til dette.

Det er et nyttigt redskab til at skabe rammer dit barn kan være i, både hjemme, i institutionen og i skolen.

Jeg har gennem 15 år lavet rigtig mange Sanseprofiler, og har derfor stor erfaring med både samtalerne, udfyldning, opgørelse og opfølgning på processen.

Lidt om sanseprofilen og selve forløbet:

Vil du gerne have udarbejdet en sanseprofil på dit barn, tilbyder vi i Kidsmoving at gøre dette med testredskabet Sensory Profile 2, som mange også kalder for Sanseprofil eller Sensorisk Profil.

Sensory Profile 2 er et testredskab, i form er et detaljeret spørgeskema, der kortlægger hvilke sanser du er udfordret på, hvordan du er udfordret, og hvordan du fremadrettet kan arbejde med dette.

Gennem testen finder vi ud af hvilke sanser dit barn har høj eller lav tolerance overfor, hvad der overstimulerer, og hvor dit barn måske ikke er så god til at mærke efter.

Vi kigger på:

  • Høre-og lydinput (Auditive input)

  • Syns- og lydinput (Visuelle input)

  • Smags- og lugte input (Gustatoriske og Olfaktoriske input)

  • Føle- og berøringsinput (Taktile input)

  • Kropsstillinger og bevægelser (Proprioceptive og Vestibulære input)

  • Herudover kigger vi på reaktioner i forhold til bearbejdning af disse sanseinput.

Testen hjælper til at skabe større forståelse for den sanseudfordrede og for familien, og er dermed også med til at bedre rammer kan skabes i dagligdagen.

Det er vigtigt at vide, at en sanseprofil ikke stiller en diagnose, og at en sanseprofil er kontekstafhængig. Det vil sige at en sanseprofil kan ændre sig over tid, og efter hvilken kontekst barnet er i, fx skolen, hjemme eller i børnehaven.

Du har derfor også mulighed for at få lavet en Sensory Profile - School Companion, der udfyldes af dit barns lærere i skolen. Dette er hvis der ses store udfordringer her, og at skolen er enige og kan sætte tid af til samtale, interview og tilbagemelding.

Forløbet for at udarbejde en sensorisk profil er typisk som følger:

Første del:

Vi starter med en samtale på ca. 60 minutter enten face to face (på kontoret i København eller hjemme hos dig),  eller online, alt afhængig af hvor i landet du bor. Om dit barn er med afhænger både af alder og omstændigheder, så det aftaler vi nærmere. Jeg vil her høre lidt nærmere om dit barns udfordringer og du vil blive introduceret til selve testen, hviken er et spørgeskema på 86 spørgsmål. Testen vil du, med mindre vi aftaler andet, selv udfylde efterfølgende. Ofte vil du have brug for lidt tid til at lægge ekstra mærke til reaktioner og adfærdsmønstre hos dit barn, og det kan tage lidt tid at observere.

​Anden del:

Når jeg har opgjort testen, vil i få en tilbagemelding, både på skrift og mundtligt, med de resultater testen har vist, og vi vil få en snak om hvordan, du bedst muligt kan hjælpe dit barn og i hvilke sammenhænge. Hvilke rammer kan vi skabe om dit barn? Hvor kan du skubbe lidt på? Hvor skal du skrue op eller ned osv.

I vil få den Sensoriske Profil tilsendt, så i altid kan vende tilbage og kigge på den, eller bruge den som information og hjælperedskab i andre fremtidige forløb i måtte have med jeres barn.

Tredje del:

Efter halvanden måneds tid tager vi en opfølgende samtale, hvor vi taler om hvordan det går, med dit barn og med de ting som satte i gang ved tilbagemeldingen. Vi justerer lidt på målene og sætter evt et par nye prøvehandlinger i gang.

​Det vil sige, at du skal regne med 3 samtaler i alt

Pris:

Prisen for en Sensorisk Profil indeholdene de 4 samtaler, samt en rapport er 4999 kr. plus udgifter til evt transport.

Transport beregnes fra vores adresse i København. Kørsel tillægges evt. bro- eller færgeafgifter.

Kørsel

kr. 825,- pr. time (60 min.)

Km-penge

kr. 3,52,- pr. km

 

Kontakt:

Er du interesseret i en Sensorisk udredning med en Sensory Profile 2 eller har du spørgsmål, så kontakt mig her