Det er vigtigt at kende til sensoriske udfordringer hos børn i skolen ...

Og vi må kigge på læringsmiljøet i skolen, så vi kan få alle med ...

Vi sanser alle verden på forskellige måder, og vi reagerer alle i forhold til det, vi sanser, på forskellige måder.

Det er helt naturligt, og der er ikke noget mærkeligt ved det.

Du kender det måske selv – at du kan være meget påvirkelig over for støj, at du bliver nemt svimmel, at du kan falde lidt hen, og ikke lige høre hvis nogen taler til dig, at du er lidt forsigtig, eller at du har brug liv og nye indtryk for at fungere optimalt.

Du kender dig selv. Du ved sikkert godt, hvad du i den forbindelse har brug for. Og du ved, hvordan du giver dig selv det.

For nogle børn, giver det dog udfordringer i livet, at deres sansesystem er mere eller mindre påvirkeligt end andres.

Nogle børn sanser de indtryk der er omkring og inde i dem meget stærkt. De er måske påvirket af støj og larm, lys, berøring og ting der foregår omkring dem, mere end andre børn.

Andre børn har det lige omvendt. De sanser ikke rigtig hvad der sker omkring dem medmindre man lige ”vækker ” dem lidt til live igen.

Mange kan også sanse nogle indtryk voldsomt, mens andre indtryk ikke påvirker det synderligt.

At være meget sensitiv eller at være meget underreagerende kan have store konsekvenser i skolen. Og det er nødvendigt at hjælpe disse børn til en tryg og god hverdag.

Det er vigtigt igen at pointere, at det er naturligt, at vi sanser forskelligt, stærkt og svagt, og at man ikke nødvendigvis har en diagnose, fordi man sanser mere eller mindre end det neurotypiske.

Omvendt kan man sige, at børn der har diagnoser som ADHD, ADD og ASF også typisk har store sensoriske udfordringer.

Så hvordan kan vi skabe optimale læringsmiljøer for børn med sensoriske udfordringer? Her er nogle nøglepunkter:

1. Observér og vær opmærksom: Lærere og forældre bør være opmærksomme på, hvordan børnene reagerer på forskellige sanseindtryk. Vær observant og vær opmærksom på tegn på over- eller underfølsomhed over for stimuli som støj, lys, berøring og bevægelse. Dette kan omfatte reaktioner som at blive distraheret, blive frustreret, trække sig tilbage eller blive overstimuleret.

2. Skab et tilpasset miljø: Tilpas læringsmiljøet, så det imødekommer børnenes sensoriske behov. Dette kan indebære at skabe rolige områder, hvor børn kan trække sig tilbage, reducere støjniveauet, justere lyset eller tilbyde alternative sensoriske stimuli som fidget-legetøj eller sansematerialer. Fleksibilitet er nøglen her for at imødekomme individuelle behov.

3. Skab forudsigelighed og rutiner: Børn med sensoriske udfordringer har ofte gavn af forudsigelige rutiner og strukturerede aktiviteter. Dette giver dem en følelse af tryghed og hjælper dem med at forstå, hvad der forventes af dem. Tydelig kommunikation omkring aktiviteter og ændringer kan reducere angst og stress.

4. Tilpas undervisningsmetoder: Differentier undervisningen, så den passer til børnenes individuelle behov. Brug forskellige tilgange og metoder for at imødekomme forskellige læringsstile og sensoriske præferencer. Dette kan inkludere visuelle, auditive eller kinæstetiske elementer i undervisningen.

5. Samarbejd med forældre og fagfolk: Skab et tæt samarbejde med forældre og relevante fagfolk som ergoterapeuter/fysioterapeuter, pædagogiske vejledere, psykologer. De kan bidrage med viden og vejledning om, hvordan man bedst støtter børn med sensoriske udfordringer. Det er vigtigt at arbejde som et team for at skabe de bedste betingelser for barnets trivsel og læring.

6. Uddan og informer: Øg bevidstheden om sensoriske udfordringer blandt lærere, pædagoger og andre fagfolk, der arbejder med børn. Uddan dem om forskellige sensoriske profiler og strategier til at imødekomme børnenes behov. Dette kan bidrage til en mere inkluderende og tilpasset tilgang i undervisningsmiljøet.

Det er vigtigt at huske, at alle børn er unikke, og sensoriske udfordringer kan variere betydeligt fra individ til individ. Ved at være opmærksomme på og imødekomme børnenes sensoriske behov kan vi skabe et læringsmiljø, der er inkluderende, understøttende og stimulerende for alle børn, uanset deres sensoriske profil.

Ønsker du at blive klogere på din eller dit barns sensoriske profil? Sansescreening light, giver dig et overblik over sanser og reaktioner derpå, samt anvisninger til handlemuligheder.

Ønsker du en Sensorisk Profil på dit barn? Så læs nærmere om denne mulighed her.

KH Katrine Werner