ER DIT BARN SKOLEPARAT?

De grundlæggende motoriske færdigheder er som regel allerede på plads hos et indskolingsbarn.

De løber, hopper, sparker til en bold med både god kraft og rigtig retning, de kaster langt og kort også i rigtig retning, og de cykler på tohjulet cykel.

De lyner deres jakker og binder sløjfer på gymnastikskoene.

Finmotorikken er også på plads.
De har valgt hånd og holder på en blyant med et greb, hvor de bruger tommel, pege- og langfinger, de klipper lige ovenpå stregen.

Det er styr på den motoriske uro og de sidder stille og lytter, mens de holder balancen på en stol.

Det er i hvert fald, hvad skolen forventer, de kan.

Det er dog langt fra alle skolebegyndere, der lever op til ovenstående.

I gennemsnit er der 1-2 elever i hver skoleklasse, der har motoriske vanskeligheder, og endnu flere der er motorisk uprøvede. Børns fysiske aktivitetsniveau og grundmotorik har betydning for faglige færdigheder, koncentration og hukommelse.

Vi ved fra forskning og erfaring at en god motorik og gode kropslige erfaringer er et vigtigt fundament for barnets trivsel, indlæring, læseparathed, koncentrationsevne og mulighed for at indgå i et socialt fællesskab.

Derfor er det vigtigt at have fokus på.

Hvis dit barn ikke har styr på at skrive og klippe, kan du med kæmpe fordel anskaffe dig et finmotorisk hjælpe-kit.

Det er den bedste genvej til succes, hvor barnet både træner greb og får succes og motivation på samme tid.