DERFOR ER MOTORIK VIGTIG FOR BØRN MED UDFORDRINGER

Når børn med udfordringer indsamler og bearbejder informationer anderledes end andre børn, betyder det som oftest også, at der er tale om en anden bearbejdning af fysiske erfaringer.

Mange børn med Autisme og ADHD udfordringer, er også motorisk udfordrede, hvilket kan hindre deres deltagelse i idræt, på legepladsen og til fritidsaktiviteter på lige fod med andre børn.

Et barn med ADHD eller ASF kan have svært ved at få kroppen til at lystre, og det medfører følgeligt at det kan være umådeligt svært, at være med i idrætstimen, på legepladsen eller til fritidsaktiviteten.

Nederlag på nederlag og mangel på succesoplevelser i disse situationer, vil som oftest resultere i manglende motivation og lyst til at deltage i fysiske aktiviter.

Oveni dette har mange af disse børn også svært ved at overskue regler, indgå i sociale sammenhænge og tolere mange sanseindtryk, hvilke ikke udfordre dem mindre, end de allerede er.

Alligevel er glæden ved fysisk aktivitet og alle dens positive følgevirkninger vigtig for alle børn. Det er derfor vigtigt at finde et niveau og en måde at udfordre motorikken på uanset hvad.

Derfor er det så umådeligt vigtigt, at både forældre, pædagoger og lærere er obs på at få alle børn engageret i fysisk udfoldelse - også dem der trækker sig, fordi de kæmper med bearbejdning af kroppens informationer, på en anden måde end andre børn.

Det er vigtig at imødekomme de udfordringer hvert enkelt barn måtte have, og hjælpe med at tydeliggøre regler, regulere sværhedsgrader og gøre motorisk udfoldelse til en sjov og overskuelig aktivitet.

Vil du have ideer, til hvordan du kan styrke dine elevers grundmotorik og dermed hjælpe alle børn til at være med? Se her