Kære lærere: Sæt fokus på små elevers grundmotorik

Kære skolelærer og skolepædagog

Som vi forbereder os på at tage imod en ny gruppe af små elever, er det vigtigt at være opmærksom på, hvor afgørende veludviklet grundmotorik er for deres succes i skolen.

Grundmotoriske færdigheder danner fundamentet for dine elevers evne til at deltage i klasseaktiviteter, koncentrere sig og lære effektivt.

Her er hvorfor grundmotorik er vigtig, og tre aktiviteter, der kan hjælpe med at styrke vores elevers grundmotorik i skolens dagligdag.


Hvorfor er grundmotorik vigtig?

Grundmotorik refererer til de basale bevægelsesmønstre, som børn bruger dagligt, såsom at løbe, hoppe, kaste og gribe.

Disse færdigheder danner grundlaget for mere komplekse bevægelser og påvirker barnets evne til at sidde stille, koncentrere sig og udføre opgaver som skrivning og tegning.

Børn med veludviklet grundmotorik har ofte lettere ved at deltage i klasseaktiviteter og har en bedre kropsbevidsthed, hvilket kan føre til øget selvtillid og engagement i skolen.

Aktiviteter for at styrke grundmotorikken

  • Forhindringsbaner i gymnastiksalen

Opsæt forhindringsbaner i gymnastiksalen, hvor eleverne skal hoppe over puder, balancere på bomme og krybe gennem tunneller. Disse aktiviteter styrker både balance og koordination, som er essentielle for at kunne sidde stille og opmærksomt i klassen.

  • Boldspil og lege i frikvarteret

Tilskynd til boldspil og andre fysiske lege i frikvarteret. At kaste og gribe bolde forbedrer hånd-øje-koordinationen, som er vigtig for aktiviteter som at skrive og tegne. Organiser lege som rundbold, fangeleg og hoppelege.

  • Daglige motoriske øvelser i klassen

Indfør korte motoriske øvelser i klasselokalet, som strækøvelser, små hop og balanceøvelser. Disse øvelser kan være en del af morgenrutinen eller bruges som brain breaks i løbet af dagen for at hjælpe med at genopfriske elevernes koncentration og fokus.


Ved at integrere disse aktiviteter i din daglige rutine, kan du skabe et positivt og støttende læringsmiljø, der fremmer udviklingen af grundmotoriske færdigheder.

Det er vigtigt at gøre aktiviteterne sjove og engagerende, så eleverne føler sig motiverede til at deltage.

Jeg håber, at disse aktiviteter vil være nyttige og inspirerende i din undervisning.

De bedste hilsner,
Katrine Werner
Børnefysioterapeut

Screen dine elevers motorik og få endnu flere ideer til at støtte dine elevers grundmotorik - se screeningen her